Consultation 100
FACE  
Extended Deep Plane Facelift  8.000 - 10.000
Facelift – local anesthesia 5.000 – 6.000
Extended Deep Plane Face and Neck lift 10.000 - 12.000
Neck Lift 5.500 - 6.000
Buccal fat reduction 3.000 - 3.500
Fractional CO2 laser - sedation 2.000
Fractional CO2 laser - local anesthesia 500 - 1.500
Facelift with PDO treads 600 - 1.200
Upper blepharoplasty (eyelid surgery) – local anesthesia 1.700
Lower blepharoplasty (eyelid surgery) – sedation or general anesthesia 3.000 – 4.000
Four lid blepharoplasty – sedation or general anesthesia 4.000 - 5.000
Correction of hollow eyes with fat transfer 1.700 - 2.000
Correction of hollow eyes with hyaluronic acid 400
Brow lift (incision above the eyebrows) 2.000
Brow lift (incison behind the hairline) – local anesthesia 2.500 - 3.000
Brow lift (incison behind the hairline) – sedation or general anesthesia 3.500 - 4.000
Brow and forehead lift – sedation or general anesthesia 4.000 - 5.000
Rhinoplasty(nose reshaping) – general anesthesia 5.000 – 6.000
Ablation of rhinophyma 2.000 - 2.500
Nasal reshaping with hyaluronic acid 500
Mentoplasty (reduction or enlargment) 3.000 - 4.000
Liposuction of the neck (double chin) 2.500 - 3.000
Correction of the jawline or chin with hyaluronic acid filler 400 - 650
Otoplasty (correction of prominent ears) – local anesthesia 2.500 - 3.000
Otoplasty (correction of prominent ears) – sedation or general anesthesia 3.000 - 3.500
Earlobe surgery (unilateral) 400 - 600
Earlobe surgery (bilateral) 600 - 800
Lip augmentation with fat transfer 1.200 - 1.400
Lip augmentation with hyaluronic acid                               400 - 650
V-Y lip advancement-  local anesthesia 2.500
Lip lift – local anesthesia 2.500
Surgical removal of parmanent filler 1.500 - 2.000
Cheek augmentation with fat transfer 1.200 - 1.500
Cheek augmentation with hyaluronic acid 400 - 650
Correction of nasolabial folds with hyaluronic acid 400 - 650
Skin rejuvenation with skinbooster - Profhilo 2 ml 400
Injection of botulinum toxin – 1 region 250
Injection of botulinum toxin – 2 regions 300
Injection of botulinum toxin –upper face 350
Injection of botulinum toxin - masseter 300
PRP treatment 350 - 550
Chemical peeling – medium depth 1 region 450
Chemical peeling – medium depth entire face 600
Ablation of pigmented lesions 300 - 500
BREAST  
Augmentation mammaplasty (breast enlargement) with round Mentor® implants 4.600
Augmentation mammaplasty (breast enlargement) with round Mentor® Xtra  implants 4.800
Augmentation mammaplasty (breast enlargement) with teardrop Mentor® implants 5.000
Reduction mammaplasty (breast reduction) 5.000 – 6.500
Mastopeksy (breast lift) 5.000 – 6.000
Augmentation mastopexy (breast enlargement and lift) with round Mentor® implants 5.500 - 6.500
Augmentation mastopexy (breast enlargement and lift) with teardrop Mentor® implants 6.500 - 7.000
Breast lipofilling (augmentation with fat transfer) 5.500 - 6.500
Removal of breast implants 3.500 - 4.500
Removal od breast implants and breast lift 5.500 - 6.500
Breast implant replacement 5.500 - 6.500
Correction of inverted nipples – unilateral 700
Correction of inverted nipples – bilateral 1.200
Reduction of areolas – local anesthesia 2.500 - 3.000
Correction of gynecomasty – sedation or general anesthesia 4.000 - 5.000
BODY  
Abderoplasty (tummy tuck) 5.000 - 6.000
Abderoplasty with liposuction 5.500 - 6.500
Abderoplasty with lipouction and muscle plication 6.500 - 7.500
Liposuction of a small body part area – local anesthesia 2.00 - 2.500
Liposuction of the abdomen and flanks 3.500 - 4.000
Liposuction of the hips, thighs and knees 3.500 - 4.000
Liposuction of the calves 3.000 - 3.500
Liposuction of the back 3.500 - 4.000
Liposuction of the upper arms 3.000 - 3.500
Butt lift and augmentation with fat transfer 6.000 - 7.000
Butt lift and augmentation with implant 5.500 - 6.500
Thigh lift 5.000 - 6.000
Brahioplasty (correction of the upper arm) 4.000 - 5.000
Axiloplasty (skin removal in the armpit region) 2.500 - 3.000
Labioplasty- correction of labia minora - both sides – local anesthesia 1.500
Labioplasty- correction of labia minora - both sides – sedation or general anestesia 2.000
SKIN  
Removal of (cutaneous) skin lesion (brithmark)  300
Removal of (cutaneous) skin lesion – one more 50
Removal of (subcutaneous) skin lesion (atheroma, lipoma) 300 - 400
Removal of (subcutaneous) skin lesion (atheroma, lipoma) - one more 70
Scar revision– local anesthesia 500 - 1.500
Correction of the scar with injection of corticosteroids 200
SKIN CARE  
Consultation with beauty therapist 30
Hydrating peeling 80
Brightening peeling 100
Stimulative peeling 70
Deepe chemical peeling 200
MEDICAL MICRONEEDLING  
face 300
Face and neck 350
Face, neck and décolletage 400
Scar treatment with non-surgical procedures 100 - 400
HIFU – SKIN TIGHTENING WITH ULTRASOUND  
Periorbital region and forehead 500
Cheeks and jawline 800
Neck 400
Chest (décolletage) 400
Whole face (and neck) 1.000
Face and neck 1.200
CRYOLIPOLYSIS - COOLSLIMMING (FAT REMOVAL WITH FREEZING)  
One region 500
Two regions 700
Three regions 900
Four regions 1.100
  Vse cene so v EUR. Cene v ceniku predstavljajo okvirno oceno stroškov posameznega posega in vključujejo s tem povezane materialne stroške. Pacient bo pred posegom seznanjen z natančno ceno predvidenih stroškov, pri čemer v posameznih primerih cene storitev lahko odstopajo od veljavnega cenika glede na individualno zahtevnost oz. trajanje posega. O cenah posegov, ki zaradi svoje narave niso vključeni v cenik, se pacienti seznanijo po posvetu z zdravnikom glede na zahtevnost in trajanje predvidenega posega. Različne storitve se lahko združijo v kombiniran poseg, o ceni katerega je pacient seznanjen pred samim posegom. Zdravstvene storitve in oskrba so po 2. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene plačila DDV, zato DDV ni bil obračunan.   Ljubljana, 07.10.2023 PLASTIČNA KIRURGIJA ZORMAN, zdravstvene storitve, d.o.o.