Na kratko

  • zelo redko vsadki lahko povzročajo sistemske znake avtoimunih bolezni, še redkeje povzročajo anaplastični velikocelični limfom- rak imunskega sistema. V teh primerih je potrebno vsadke odstraniti.
  • vsadke je včasih potrebno odstraniti tudi zaradi loklanih težav, ki jih povzročajo ali poškodbe vsadkov (ruptura, puščanje gela)
  • najpogostejši razlog za zamenjavo je izbira nepravilne velikosti vsadkov
  • z različnimi kirurškimi tehnikami lahko izboljšamo videz dojk po neuspelem estetskem ali rekonstrukcijskem posegu
  • popravimo lahko tesno kapsulo okoli vsadka, premik in rotacijo vsadka, gubanje vsadka, sinmastijo, slabe brazgotine in “dvojno” dojko
  • po rekonstrukciji lahko vsadek zamenjamo z lastnim tkivom
  • reševanje težav po povečavi dojk z vsadki terja veliko znanja in izkušenj, zato obiščite kirurga, ki se pogosto srečuje s tovrstnimi problemi in se ukvarja tudi z rekonstrukcijo dojk

Ali so silikonski vsadki varni?

Razprave o varnosti vsadkov trajajo od leta 1962, ko so bili silikonski vsadki prvič uporabljeni za povečanje dojk. Domnevajo, da je bilo do današnjih dni opravljenih 5-10 miljonov povečav dojk z vsadki. Opravljenih je bilo veliko pravilno zasnovanih znanstvenih raziskav, ki pričajo o varnosti vsadkov in pozitivnih učinkih, ki jih imajo na samopodobo. Po drugi strani pa je bilo obajvljenih, kar nekaj znanstvenih raziskav, ki kažejo na to da se pri ženskah s slikonskimi vsadki pogosteje pojavljajo znaki sistemskih avtoimunih obolenj.  Ker so opisane težave zelo redke in se kažejo z raznoliko klinično sliko, lahko tudi po zelo dolgem časovnem obdobju, jih je težko objektivno ovrednotiti ter opredeliti njihovo pojavnost. Kakorkoli po pregledu literature težko zanikamo dejstvo, da silikosnski vsadki lahko povrzročajo znake sistemskih avtoimunih obolenj, a jasno je tudi, da so te težave zelo redke in v večini primerov po odstranitvi vsadkov izvenijo. Druga težava povezana z vsadki, ki je še veliko redkejša a nedvomno dokazana, je s prsnimi vsadki povezan rak imunskega sistema imenovan anaplastični velikocelični limfom (angl. BIA-ALCL, breast implant associated - anaplastic large cell lymphoma). Po objavljenih podatkih ameriškega združenja za nadzor zdravil in hrane (FDA) so do danes uspeli zabeležiti nekaj več kot 400 primerov po vsem svetu, od tega je bilo 9 smrtnih, zaradi pozne diagnoze in nepravilnega zdravljenja. Tretja stvar, ki jo je v zvezi z varnostjo vsadkov potrebno omeniti je poškodba vsadkov. Kot vsak vgradni material v kirurgiji imajo tudi silikonski vsadki določeno življensko dobo in zgodi se, da jih je kljub doživljenski garanciji proizvajalcev, včasih potrebno zamenjati. Odvisno od strukture zelo redko vsadek poči ali skozi mikroskopske razpoke v nejm začne iztekati vsebina (največkrat silikonski gel) v okolico. V tem oziru je zelo pomembna pravilna izbra preiskušenega proizvajalca vsadkov. Po podatkih FDA je možnost, da bo ženska po vstavitvi vsadkov rabila ponovno operacijo v 4 letih približno 25% za estetske operacije in 40% po rekonstrukciji dojk z vsadki. Vsekakor je na vse  našteto potrebno opozoriti a vseeno gledati v luči pozitivnih učinkov povečanja dojk z vsadki in izkušnje miljonov žensk.