Asist. Peter Zorman, dr.med

Eleonora Ivanova, dr. med.

Renata Sinkovič

Sara Marn