UKRATKO

  • rekonstrukcija grudi može se obaviti istovremeno s uklanjanjem dojki, ili u bilo kojem periodu nakon toga
  • rekonstrukcija grudi pomoću vašeg tkiva uglavnom se obavlja u jednoj fazi
  • autologna rekonstrukcija uključuje mikrokirurški prijenos tkiva
  • rekonstrukcija bazirana na upotrebi implanata najčešće se obavlja u dvije faze
  • često prilagođavamo drugu dojku kako bi se postigli najbolji estetski rezultati i simetrija
  • korištenje viška kože i podkožja s područja abdomena za rekonstrukciju grudi ima dodatne prednosti jer izravnava trbuh
  • za zahvat rekonstrukcije grudi ne postoji dobno ograničenje

Koji su ciljevi rekonstrukcije grudi?

Rekonstrukcija grudi uključuje niz zahvata kojima se ponovno izgrađuju dojke izgubljene zbog operacije raka grudi i/ili ozljeda ili se popravljaju kongenitalne anomalije. Pri odabiru najboljeg zahvata uzimaju se u obzir želje pacijentice, njezin životni stil, oblik tijela te posebna zdravstvena stanja.

Naš cilj prilikom rekonstrukcije grudi nije samo stvoriti dojke, već nam je cilj stvoriti optimalan izgled obje dojke te ostvariti najbolje moguće estetske rezultate. Postojeće tehnike rekonstrukcije nude širok raspon opcija, od korištenja silikonskih umetaka do najnaprednijih mikrokirurških metoda prilikom kojih se za rekonstrukciju koristi tkivo pacijentice. Neovisno o odabranoj metodi, uvijek nam je cilj stvoriti prirodan i lijep izgled dojki.


Rekonstrukcija odmah nakon mastektomije ili kasnije?

Rekonstrukciju grudi moguće je obaviti u sklopu istoga zahvata tijekom kojega se dojke uklanjaju (mastektomija). Rekonstrukciju je moguće obaviti i naknadno, kada se pacijentica u potpunosti oporavi od liječenja raka.

Kada god to okolnosti dopuštaju, potičemo žene da odaberu rekonstrukciju grudi odmah nakon zahvata uklanjanja dojki budući da time ostvarujemo mnoge prednosti poput kraćih ožiljaka na grudima, potrebno je obaviti samo jedan zahvat koji uključuje jedan oporavak te pacijentice ne moraju određeni period života živjeti bez dojki. U slučaju da se pacijentica odluči na rekonstrukciju grudi odmah nakon uklanjanja dojki, to neće ometati moguće daljnje terapije liječenja raka, ukoliko su dodatne terapije potrebne.

No, neke žene nisu dobri kandidati za rekonstrukciju grudi odmah po uklanjanju dojki, dok za neke zahvat rekonstrukcije grudi nije bio na raspolaganju u vrijeme uklanjanja dojki. Odgođena rekonstrukcija može se obaviti u bilo kojem periodu nakon mastektomije te se ostvaruju slični rezultati kao kod rekonstrukcije odmah nakon uklanjanja dojki. Za zahvat rekonstrukcije grudi nema dobre granice, važno je samo da je kandidatkinja zdrava, u dobrom fizičkom stanju te da nema izražene komorbidnosti.


Je li bolje obaviti rekonstrukciju korištenjem silikonskih implanata ili vlastitog tkiva?

Preporučujemo korištenje tkiva pacijenata kod rekonstrukcije grudi. Iako je to složen zahvat za koji je potreban rad dvaju iskusnih mikrokirurga, taj zahvat daje najdugotrajnije rezultate i prirodan izgled dojki. Tkivo se uglavnom uzima s predjela abdomena (DIEP i TRAM režnjevi) u zahvatu koji je sličan estetskoj abdominoplastici ili korekciji trbuha. Ponekad tkivo možemo uzeti i s predjela leđa (latissimus dorsi), stražnjice (s-GAP režanj) ili bedara (TUG režanj). Najveća prednost autologne rekonstrukcije grudi jest u činjenici da su rezultati trajni i kada se postignu zadovoljavajući rezultati, oni uglavnom ostaju trajni.

Rekonstrukciju grudi pomoću silikonskih implantata preporučujemo pacijenticama koje nisu dobri kandidati za autolognu rekonstrukciju. To su:

  1. Premršave žene koje nemaju dovoljno tkiva na potencijalnim donorskim područjima,
  2. Žene koje zbog medicinskih razloga nisu spremne za veće operacijske zahvate,
  3. Žene  koje ne žele dodatne ožiljke na drugim dijelovima tijela.

Rekonstrukcija pomoću umetaka najbolje odgovara ženama koje imaju relativno male grudi. Rekonstrukcija grudi pomoću umetaka sastoji se uglavnom od dvije faze. U prvoj fazi, bezoblična koža koja je preostala nakon mastektomije polagano se proširuje pomoću implantata za širenje tkiva (ekspanderi) koja se postavlja ispod prsnog zida.  Ekspander se nakon nekoliko mjeseci zamijeni s trajnim umetkom za vrijeme druge operacije koja se provodi pod općom anestezijom. Ponekad je moguće ugraditi trajni umetak odmah nakon uklanjanja dojki (rekonstrukcija u jednoj fazi).

Glavni nedostatak rekonstrukcije grudi pomoću umetaka jest da je često nemoguće stvoriti dojke sasvim prirodnog izgleda. Rekonstrukcija sa implanatatima povezana je s većim brojem komplikacija (infekcije, ekstruzije, kapsularne kontrakcije) kod pacijentica koje su bile podvrgnute radioterapiji. Većina pacijentica koje prođu rekonstrukciju grudi pomoću umetaka morat će imati i zahvat modifikacije druge dojke kako bi dojke bile jednakog oblika i veličine.


Hoću li biti potrebno na ikoji način prilagoditi zdravu dojku?

Ponekad je estetski poželjno prilagoditi zdravu dojku kako bi se poboljšala simetrija zdrave dojke i one koja je rekonstruirana. Stoga ponekad savjetujemo pacijenticama da podignu, povećaju ili smanje zdravu dojku kako bi se postigli optimalni estetski rezultati.

Manji zahvati postizanja simetrije, poput manjeg zahvata podizanja grudi, liposukcije, korekcija ožiljaka ili rekonstrukcija bradavice mogu se obaviti pod lokalnom anestezijom u obliku vanbolničkog liječenja. Složeniji zahvati, poput smanjenja i povećanja grudi obavljaju se pod općom anestezijom – najčešće tijekom druge faze rekonstrukcije grudi pomoću umetaka.


Mogu li se obje dojke rekonstruirati?

Sve je veća potražnja za bilateralnom rekonstrukcijom budući da se sve veći broj žena podvrgava profilaktičkom (preventivnom) uklanjanju obiju dojki zbog genetskih predispozicija za razvoj raka dojke.

Kod žena koje imaju dovoljno viška tkiva možemo koristiti tkivo s abdominalnog zida za prikupljanje materijala za rekonstrukciju obje dojke. Ako je jedna dojka prethodno već bila rekonstruirana pomoću abdominalnog tkiva, tada moramo koristiti druga donorska područja ili koristiti silikonske umetke.

Žene koje su premršave, koje nisu podobne za duže operativne zahvate ili koje ne žele dodatne ožiljke mogu odabrati rekonstrukciju korištenjem silikonskih umetaka. Bilateralna rekonstrukcija pomoću umetaka može dati jako zadovoljavajuće rezultate jer je u tim slučajevima simetrija dojki značajno bolja nego u slučaju unilateralne rekonstrukcije pomoću umetaka.


Gdje se treba obaviti rekonstrukciju grudi?

Rekonstrukcija grudi može biti složen zahvat koji često uključuje mikrokirurške tehnike. Stoga je najbolje da se rekonstrukcija obavi u specijaliziranim centrima koji su opremljeni najmodernijom opremom. Posljednji i najnapredniji oblici rekonstrukcije grudi, kao i svi zahvati izjednačavanja, uključujući smanjenje grudi, podizanje grudi ili povećanje grudi, trebaju se ponuditi pacijentima na individualnoj bazi te je pacijente potrebno detaljno informirati o zahvatu te poštovati njihove želje i potrebe. Ako je planirana rekonstrukcija grudi odmah nakon uklanjanja dojki, vrlo je važna dobra suradnja s onkološkim kirurgom.

Kos nas nudimo sve vrste rekonstrukcije grudi kao i ostale zahvate na grudima. Dio smo iskusnog time rekonstruktivnih mikrokiruga koje djeluju u Kliničkom centru Ljubljana. Obavljamo do 3 mikrokirurške rekonstrukcije grudi tjedno. Široki raspon kirurških tehnika koje rutinski koristimo omogućava nam odabir odgovarajućih kirurških strategija za svaku pojedinačnu pacijenticu.


Kako se rekonstruiraju bradavica i areola?

Zahvati rekonstrukcije grudi uključuju ne samo rekonstrukciju dojki, već i rekonstrukciju bradavice i areole. Uglavnom čekamo nekoliko mjeseci na rekonstrukciju bradavice i areole kako bismo omogućili dojkama da u tom periodu dobiju svoju konačnu konturu. Nova bradavica neće imati erogena svojstva, no njezino stvaranje kompletira cijeli proces rekonstrukcije te se uvijek preporuča. Taj se zahvat obavlja se u obliku vanbolničkog liječenja uz korištenje lokalne anestezije. Nova bradavica može se napraviti od lokalnog tkiva ili se može obaviti zahvat dijeljenja bradavice pri kojemu se dio bradavice sa zdrave dojke transplantira na drugu dojku te se koristi za rekonstrukciju nove bradavice. Neovisno o korištenoj metodi, rekonstruirane bradavice s vremenom se kontrahiraju i djelomično izravnaju.

Za stvaranje kruga areole koristi se medicinska tetovaža. Odabiru se posebni pigmenti kako bi boja odgovarala prirodnim nijansama boja areole koje žene prirodno imaju. Tetovaža s vremenom može izblijediti te će možda biti potrebno ponovno dodavanje pigmenta.


Gdje mogu naći dodatne provjerene informacije o rekonstrukciji grudi?

Detaljne opise zahvata, s navedenim informacijama o rizicima i sigurnosti te predoperativnim i postoperativnim uputama, možete pronaći na službenoj stranici vodećih svjetskih organizacija u polju rekonstrukcije grudi:

Američko društvo plastičnih kirurga
 
Britansko društvo plastičnih, rekonstruktivnih i estetskih kirurga