‘‘KOT PLASTIČNI IN ESTETSKI KIRURG OB VRAČANJU NARAVNEGA IN USTVARJANJU LEPEGA V PRVI VRSTI OSTAJAM ZDRAVNIK.’’Peter Zorman

Ljudje se v rokah zdravnika počutimo varno in mu zaupamo, če nam ponudi znanje in razumevanje. Podrobnosti pogosto ločijo zadovoljnega od razočaranega pacienta, pa naj gre za veliko rekonstruktivno operacijo ali droben estetski poseg. Za vsakogar, ki razmišlja o estetskem posegu je pomembno, da pred odločitvijo pridobi dovolj verodostojnih informacij in si izoblikuje dejanska pričakovanja, ki so predpogoj, da bo izpolnjen edini končni cilj- zadovoljstvo in sreča. V poplavi oglaševalskih domislic, bliskajočih spletnih strani in kičastih slavospevov marsikdo težko najde pravo pot.

Izbira kirurga lahko pomembno vpliva na izid in varnost posega. Vaš kirurg naj bo zdravnik, ki je ustrezno izobražen in izkušen. Imeti mora dobre rezultate in spoštljiv odnos do svojih pacientov in ostalih ljudi. Kirurg in pacient morata deliti enake vrednote ter si popolnoma zaupati. Zato v nadaljevanju podajam nekaj misli in načel, ki jim sledim, da boste lažje ocenili ali se kot zdravnik in pacient lahko ujameva.

Estetska kirurgija v več pogledih popolnoma odstopa od ostalih vej medicine. Zelo pomembna razlika je v tem, da ne obravnava pacientov, ki jih je treba ozdraviti, ampak zdrave ljudi, ki si želijo izboljšav. Ta razlika nam nalaga dodatno težo, da ravnamo varno, odgovorno in zmerno, saj je glavni cilj pacienta in kirurga v vlogi zdravnika, izboljšati kakovost življenja. To načelo me vodi pri mojem delu od pregledov, izbiri kirurških tehnik in materialov, kakor tudi skrbi za paciente po posegih.

Prizadevam si, da so moji rezultati dobri in predvidljivi, zato pri svojem delu ne iščem bližnjic. Novo tehniko uporabim le, ko se prepričam o njeni varnosti ter prednostih in tveganjih, ki jih prinaša. Večkrat se je izkazalo, da imajo pravilno izbrane in natančno izvedene preizkušene metode za paciente več prednosti kot trenutne 'marketinške uspešnice'. To seveda ne pomeni, da ne sledim stroki ali uporabljam najnovejših tehnologij in materialov, a pri meni postanejo del vsakdana le, ko so preizkušene v pravilno zasnovanih kliničnih raziskavah. 

Zavedam se, da nisem najboljši kirurg za vsakogar. Nekomu, ki želi ali potrebuje poseg, ki presega moje znanje in izkušnje z veseljem pomagam najti strokovnjaka, ki bo zanj boljša izbira, in če ocenim, da za poseg niste primeren kandidat vas bom od posega skušal odvrniti.

Pomembno je, da ugotovimo kakšne so vaše želje in pričakovanja in oceniti moram ali jih je moč izpolniti. Verjamem v naravno lepoto in menim, da pretirano zategnjeni ali napihnjeni obrazi ter nenaravno veliki  prsni vsadki ustvarjajo napačno predstavo o naši stroki, ki je v prvi vrsti namenjena vračanju in ustvarjanju normalnega in naravnega. Čeprav si prizadevam ugoditi željam svojih pacientov se lahko zgodi, da moji estetski ideali ne bodo skladni z vašimi, zato je ključno je, da se ob posvetu in pregledu sporazumeva kateri od posegov je za vas primeren in smiseln.

Vračanje normalne podobe in funkcije in izpolnjevanje estetskih sanj pacientom sta bolj prepletena, kot se morda zdi na prvi pogled. Bogate izkušnje s področja mikrokirurgije so predpogoj za razvoj dobrega estetskega kirurga. Dovršeno in natančno kirurško tehniko je mogoče doseči le z intenzivnim delom z najtežjimi rekonstrukcijskimi pacienti in tisočerimi urami prebitimi v operacijski dvorani. Akademski nazivi, fb všečki in plakete na stenah tu niso v veliko pomoč. Sposobnost reševanja najtežjih zapletov je tisto kar na koncu loči dobrega kirurga od kirurškega kozmetičarja.

Odprava estetsko moteče težave lahko pomembno izboljša splošno počutje posameznika in mu omogoči, da v življenje zapluje s polnimi jadri. Ključnega pomena pri tem so dejanska pričakovanja o tem, kakšen bo učinek željenega posega in kakšne spremembe bo prinesel. Posegi z namenom ugoditi nekomu drugemu so napačna odločitev in praviloma ne prinesejo pričakovanega. Poseg je varen in uspešen, če je posameznik, ki se zanj odloči zdrav v dobri fizični kondiciji in psihično uravnovešen.

Veliko ljudi ima pred prvim posvetom dvome o smiselnosti izbranega posega. Vedeti morate, da je odločitev za estetski poseg popolnoma prostovoljna in v kolikor niste v celoti prepričani, da si spremembe želite se za poseg ne odločite.

Strokovnost pri delu in odnos do pacientov sta osebna izkaznica klinike. Zato bom prisluhnil vašim pričakovanjem, skušal razbrati, kaj vas k posegu motivira in glede na izražene želje svetoval poseg za katerega menim, da bo dolgoročno prinesel najboljše rezultate z najmanj tveganji. Imeli boste dovolj časa, da se natančno seznanite s pričakovanim rezultatom, potekom operacije in okrevanjem ter možnimi zapleti in njihovem reševanju. Potrudil se bom ustvariti dejanska pričakovanja, ter na razumljiv način predstavil vpliv in posledice vseh odločitev, ki jih bova sprejela. Vaša odločitev za ali proti, bo tako temeljila tudi na znanju, ki ga boste pridobili ob pogovoru z menoj.

Obisk večih klinik pred končno izbiro, pri tako pomembnih odločitvah, ni slaba ideja. Prepričani bodite, da boste kmalu začutili ali ste prišli v prave roke.  V njih se boste počutili varno in udobno od prvega stika z osebjem do takrat ko boste odšli skozi vrata.

Življenje

Dr. Zorman je medicino doštudiral leta 2002 v Ljubljani. Specializacijo iz plastične rekonstruktivne in estetske kirurgije je zaključil s pohvalo leta 2009. Izobraževal in izpopolnjeval se je je v Združenih državah Amerike in največji evropski kliniki za estetsko kirurgijo Akademikiniken v Stockholmu. Leta 2012 sta s partnerjem ustanovila kliniko za estetsko kirurgijo v Ljubljani. Po štirih letih sodelovanja sta se odločila za samostojni poti in tako je bila leta 2016 ustanovljena Plastična kirurgija Zorman.

Dr. Zorman opravi več sto estetskih posegov letno, med njimi največ pomladitev in korekcij obraza ter operacij dojk. V zadnjem času največ pozornosti namenja kirurškim tehnikam pomlajevanja s kratkim okrevanjem. Zaradi ljubezni do mikrokirurgije in dolgoletnih izkušenj še vedno opravlja mikrokirurške rekonstrukcije dojk, glave in vratu ter perifernih živcev. Največ jih je opravil v Kliničnem centru v Ljubljani, kjer je bil zaposlen. Svoje znanje predaja študentom medicinske fakultete in kot mentor specializantom plastične kirurgije. Sodelovanje s priznanimi klinikami za estetsko kirurgijo po svetu mu omogoča, da ostaja v stiku z napredkom v stroki in sodobnimi tehnologijami.


Izobraževanja (estetska kirurgija)

 • Improva Plastikkirurgi (Stockholm, Sweden)
 • Akademikliniken (Stockholm, Sweden) 
 • Siluetti hospital (Helsinki, Finland) 
 • UKC Ljubljana – specializacija plastične in estetske kirurgije (Ljubljana, Slovenia) 
 • The Coupure CATFAS (Gent, Belgium) 
 • Polytech Advanced Course on Breast Augmentation (Gent, Belgium) 
 • 7th International Aesthetic Plastic Surgery Course – Mastoplasties (Villa Bella Clinic Salo, Italy) 
 • Recent advances in plastic surgery symposium & Allergan Serbian breast academy (Belgrade, Serbia) 
 • III Allergan Croatian Breast Academy (Zagreb, Croatia) 
 • Practical Course in Breast  Surgery Cancer Institute Regina Elena (Rome, Italy) 
 • Plastic Surgery Master Class (Paris, France) 
 • The Breast Life Miracle- Breform (Ljubljana, Slovenia) 
 • Aesthetic Surgery of The Face- Hands on Human Cadaver Dissection Course (Vienna, Austria) 
 • Fellows in Science, 1st. International Congress of Plastic Surgery (Ljubljana, Slovenia) 
 • International Society of Aesthetic Plastic Surgery: Postgraduate course (Venice, Italy) 
 • Syneron Advanced Training: Laser, RF and IPL for Clinical Use (Paris, France) 
 • IIIrd Anti-aging Congress of Slovenia (Bled, Slovenia) 
 • The New face of Mentor: HA Filler Training Program (Vienna, Austria) 
 • 10th Congress of European Society for Plastic Surgery (Vienna, Austria)
 • Beauty through Science (Stockholm, Sweden)
 • Restylane facial Fillers Masterclass (Zurich, Switzerland)