PREGLED IN ODLOČITEV

O posegu za katerega se zanimate zagotovo že nekaj veste. Morda ste o njem brali ali slišali od prijatelja ali sorodnika. Zdi se vam, da bi bil poseg primeren tudi vas, a niste povsem prepričani o prednostih in težavah, ki jih bo prinesel. Videli ste tudi nekaj rezultatov, a ne veste, če bodo takšni tudi pri vas. Kakorkoli, če o posegu resno razmišljate, je smiselno, da opravite pregled pri strokovnjaku, ki bo lahko odgovoril na vaše dileme in vam pomagal ustvariti dejanska pričakovanja, ki so predpogoj, da bo poseg v vaše življenje prinesel pozitivne spremembe.

Kako poteka posvet in pregled na naši kliniki?

Pred vsako operacijo in še posebej estetsko, se mora kirurg natančno pogovoriti o vseh vidikih posega. Pomembno je pozorno prisluhniti pacientovim pričakovanjem, skušati razbrati, kaj ga k posegu motivira in ali dovolj dobro razume, kaj je možno z operacijo doseči. Pri nas boste imeli dovolj časa, da se boste natančno seznanili s pričakovanim rezultatom, potekom operacije in okrevanjem ter možnimi zapleti in njihovem reševanju. V kolikor želite, lahko na pregled pridete v spremstvu sorodnikov ali prijateljev, ki bi vam lahko pomagali pri odločitvi. Svetujem, da svoje misli in vprašanja zabeležite, saj se zgodi, da boste ob prvem pregledu ob kopici novih informacij pozabili vprašati vse kar vas zanima. Veliko odgovorov boste našli tudi na naši spletni strani, ki vas na preprost, predvsem pa objektiven način popelje skozi širok nabor najrazličnejših estestskih posegov. Če željenih informacij na njej ne najdete ali imate osebno vprašanje, nam na info@plasticna-kirurgija.si lahko pošljete sporočilo ali slike in poskušali vam bomo pomagati kolikor bo preko elektronske pošte mogoče.

Pred posegom je dobro odgovoriti na vprašanja kot so:

 • Zakaj si posega želite?
 • Ali ga želite opraviti zase ali, da bi ustregli drugemu?
 • Kaj od posega pričakujete?
 • Ali splošno zdravstveno stanje omogoča varen poseg?

Kako izbrati kirurga za estetski poseg?

Izbira kirurga lahko pomebno vpliva na izzid in varnost posega. Z izbranim kirurgom morate vzpostaviti pošten odnos in mu pred posegom v celoti zaupati. Vaš kirug naj bo zdravnik, ki je ustrezno izobražen in izkušen. Imeti mora dobre rezultate in spoštljiv odnos do svojih pacientov in ostalih ljudi. Do neke mere boste večino naštetih lastnostih lahko ocenili ob pregledu ali posvetu, zato je smiselno, da pregled opravite pri večih kirurgih in izberete tistega v čigar rokah se boste počutili najvarneje. Nenazadnje je potrebno preveriti ali ima kirurg licenco za delo na področju plastične in estetske kirurgije. To zagotavlja, da je po končanem študiju in pripravništvu 6 letno specializacijo uspešno zaključil z izpitom.

Za koga je primeren estetski poseg?

Vsak kandidat za operacijo zasluži dovolj dolg pogovor s kirurgom, a hkrati velja tudi obratno. Tako kot pacient opazuje in ocenjuje svojega zdravnika, tako mora tudi kirurg čim bolje spoznati pacientovo osebnost, pričakovanja in dejanski motiv za poseg. Kot zdravniki imamo moralno obvezo zavrniti želje po posegih, za katere strokovno ocenimo, da ne bodo prinesli pričakovanega izboljšanja. Za operacije so neprimerni ljudje:

 • pri katerih so minimalne nepravilnosti, ki jih želijo odpraviti, v popolnem neskladju s stopnjo skrbi, ki si jo s tem povzročajo. 
 • ki so pretirano zahtevni in se ne zavedajo, da se človeškega telesa ne da prosto oblikovati. Proces celjenja je pomembna spremenljivka pri preoblikovanju živega telesa. Določena stopnja odstopanja mora biti zaradi naštetega dovoljena in razumljena s strani pacienta. 
 • ki prenaglo sprejmejo odločitev za poseg. Odločitve z danes na jutri so v estetski kirurgiji prehitre. Večji kot je poseg, dlje časa mora odločitev zanj zoreti.
 • ki si želijo nepotrebnih posegov. Marsikdo si postavi indikacijo, ki je strokovno zgrešena.  Kot zdravnik moram biti prepričan, da bo sprememba pacientu res pomagala, sicer posega ne opravim.
 • ki so pretirano neodločeni. Ali naj se operiram ali ne? Kaj bi vi storili na mojem mestu? Na to odločitev ne morem in nočem vplivati. Potrudil se bom podati kar najbolj izčrpne in razumljive informacije ter ocenil kako bo posamičen poseg vplival na vaš izgled, a končna odločitev za ali proti mora vedno izhajati iz želja posameznika.
 • ki želijo poseg opraviti z namenom ugoditi nekomu drugemu ali da bi obdržali partnerja.  Večkrat se je pokazalo je to napačna odločitev in praviloma ne prinese pričakovanga.
 • ki imajo številne kronične bolezni in bi poseg lahko prekomerno ogrozil njihovo splošno zdravstveno stanje. Poseg je varen in uspešen, če je posameznik, ki se zanj odloči zdrav v dobri fizični kondiciji in psihično uravnovešen.

Nasprotno splošnemu prepričanju, ki je na srečo v počasnem zatonu, se za estetske posege odločajo popolnoma običajni ljudje vseh poklicev in tudi socialnih ravni. Poseg je primeren za vsakogar, pri katerem lahko z veliko verjetnostjo napovemo, da ga bo sprememba osrečila. 

Katere so prednosti in slabosti združenih posegov?

Z napredkom kirurške in anesteziološke stroke je moč nekatere posege kombinirati in jih varno opraviti istočasno. Tako lahko dosežemo poudarjen in uravnotežen rezultat. Cena kombinacije posegov je običajno nižja od vsote posamičnih posegov, saj ni podvajanja dela stroškov. Dodatna prednost za pacienta je, da le enkrat okreva. Po drugi strani se z daljšanjem časa, ko je pacient v splošni anesteziji poveča možnost zapletov. V zvezi s tem je znano, da podaljšanje anestezije do treh ur bistveno ne vpliva na pojavnost zapletov in večino estetskih posegov lahko pri zdravih ljudeh varno kombiniramo.

VEČ O PRIPRAVI NA POSEG  >