PREJ/POTEM - PRIKAZ PRIMEROV

Z leti dela v operacijskih dvoranah je nastala zbirka slik, ki prikazuje rezultate najrazličnejših estetskih in rekonstruktivnih posegov. Upam, da bo objavljen delček v pomoč tistim, ki o posegu še razmišljajo in bi pred odločitvijo želeli pridobiti čim več verodostojnih informacij.
Prirejene in z računalniškimi orodji obdelane slike so pogosto razlog za  nerealna pričakovanja, ki so lahko razlog za razočaranje po posegu. Zato smo kljub temu, da vsi posnetki niso najvišje kakovosti, kar v največji meri ohranili avtentičnost.
Zahvaljujem se vsem pacientom, ki so z namenom olajšati odločitev drugim, dovolili objavo svojih fotografij. 
Pri pregledovanju slik je potrebno upoštevati, da ima vsak posameznik svojstvene želje in pričakovanja. Prav tako se razlikujejo telesne značilnosti ter čas, ki je minil od posega.
Kopiranje ali prenosi slik niso dovoljeni. Hvala za razumevanje.
Peter Zorman
>